Leather Status

Straps:
4.5 Brown
4.5 to 5.5oz Black
6-7oz rough Brown


Handles:
4.5 to 5.5oz Brown and Black
6-7oz rough Brown