Leather Status

Straps:
4.0 to 4.5 oz Brown
4.0 to 5.0 oz BlackHandles:
4.0 to 4.5 oz Brown
4.0 to 5.0 oz Brown